sơ đồ ghếTRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM
NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ
(091.225. 7718)

Nhà hát Thế giới trẻ hoạt động
từ thứ 2 đến 16h thứ 6 hàng tuần

(Công ty Sài Gòn phẳng thuê biểu diễn thứ 6, thứ 7 và CN)

Đường link trên Fanpage: 
Vở kịch YÊU LÀ THOÁT TỘI

Đường link trên Fanpage Vở kịch THÀNH THĂNG LONG THUỞ ẤY 
https://www.facebook.com/Th%C3%A0nh-Th%C4%83ng-Long-Thu%E1%BB%9F-%E1%BA%A4y-113539587494776

(VÌ LÝ DO KHÔNG CÓ SÂN KHẤU DIỄN, NÊN NHÀ HÁT TẠM NGƯNG CÁC SUẤT DIỄN THỨ 5 HÀNG TUẦN ĐỂ CHỜ SỰ CHO PHÉP BIỂU DIỄN CỦA NHÀ TRƯỜNG)

SƠ ĐỒ SÂN KHẤU 125 CỐNG QUỲNH, Q1