Category : Tin tức nhà hát

QUY CHẾ CHẤM THI VÀ KHEN THƯỞNG Cuộc thi Tài năng trẻ 2014

người đăng @dmin | 19-11-2013 12:00 am

QUY CHẾ CHẤM THI VÀ KHEN THƯỞNG Số: 890 /NTBD ngày 29 tháng 10 năm 2013 Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2014

  • Số/ký hiệu: 890 /NTBD
  • Ngày ban hành: 29/10/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
  • Loại văn bản: Quy chế
Toàn văn:

 

I. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Giám khảo:
1. Hội đồng Giám khảo:
Thành phần Hội đồng Giám khảo gồm Chủ tịch và các uỷ viên do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập. Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm và quyền hạn sau:
- Theo dõi quá trình Cuộc thi, chấm điểm diễn viên thông qua các trích đoạn theo tiêu chí quy định, đảm bảo tính khách quan và chính xác.
- Bình xét và phân định ra các thứ hạng giải thưởng để Ban Tổ chức trao giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho cá nhân  diễn viên trẻ.
- Báo cáo tổng kết, nhận định, đánh giá chất lượng chuyên môn và chịu trách nhiệm về kết quả chấm điểm của Cuộc thi; đề xuất những giải pháp để phát triển lực lượng tài năng trẻ diễn viên sân khấu kịch nói trong giai đoạn tiếp theo.
2. Tổ thư ký:
Thành viên Tổ Thư ký do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phân công, có trách nhiệm và quyền hạn sau:
  - Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan tới Cuộc thi để phục vụ Hội đồng Giám khảo trong quá trình diễn ra Cuộc thi.
- Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng Giám khảo. Tập hợp phiếu điểm và tổng hợp chính xác kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo để báo cáo Ban Chỉ đạo.
- Phát hiện vi phạm các Quy chế Cuộc thi của tập thể, cá nhân để báo cáo Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức xem xét gải quyết.
- Tuyệt đối giữ bí mật về kết quả chấm điểm trong quá trình diễn ra Cuộc thi.
II. Nguyên tắc làm việc, tiêu chí chấm giải và hình thức khen thưởng:
1. Nguyên tắc làm việc:
- Để đảm bảo sự chính xác, khách quan, công bằng, sau khi xem một số trích đoạn dự thi của thí sinh, Hội đồng Giám khảo họp, thảo luận, bàn bạc dân chủ, chấm điểm độc lập bằng phiếu kín và giao cho tổ thư ký ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Thành viên Hội đồng Giám khảo không được tiết lộ thông tin về kết quả chấm điểm của Giám khảo, Hội đồng Giám khảo dưới bất kỳ hình thức nào.
- Điểm của Giám khảo nào cao hoặc thấp hơn 02 điểm so với điểm trung bình cộng của Hội đồng Giám khảo sẽ bị loại bỏ.
- Thành viên Giám khảo vắng mặt 1/4 thời gian diễn ra tiết mục dự thi sẽ không được chấm điểm cho thí sinh dự thi ở tiết mục đó. Giám khảo là người dàn dựng trích đoạn, cố vấn chuyên môn, biên chế cùng đơn vị nghệ thuật hoặc có quan hệ ruột thịt với thí sinh tham dự cuộc thi sẽ không được chấm điểm cho thí sinh đó.
2. Tiêu chí chấm giải:
a) Tiêu chí:
- Diễn viên nói phải tròn vành rõ chữ và có sức truyền cảm.
- Kết hợp nhuần nhuyễn và tinh tế giữa hành động tâm lý, hình thể và tiếng nói; bộc lộ rõ tình cảm, tính cách và hình tượng nhân vật, tạo được sự lôi cuốn khi biểu diễn.
- Có những tìm tòi, sáng tạo mới lạ, độc đáo trong việc thể hiện kỹ thuật biểu diễn; xây dựng tính cách và hình tượng nhân vật đạt hiệu quả cao.
- Không chấm điểm cho thí sinh dùng băng, đĩa thay cho giọng thật hoặc lồng tiếng của người khác.
- Hội đồng Giám khảo không chấm trích đoạn, chỉ chấm điểm tài năng diễn xuất của diễn viên đăng ký dự thi; không chấm điểm và xét giải cho các vai diễn phụ trợ.
b) Khung xét thưởng:
Hội đồng Giám khảo thống nhất chấm theo thang điểm 10 (có số lẻ thập phân) cho các diễn viên.
- Huy chương Vàng đạt từ 9,0 đến 10 điểm.
- Huy chương Bạc đạt từ 8,0 đến 8,9 điểm.
Số lượng giải thưởng không vượt quá 35% tổng số diễn viên tham dự Cuộc thi, trong đó số lượng Huy chương Vàng không vượt quá 35% tổng số cơ cấu giải thưởng. Căn cứ vào cơ cấu giải thưởng và kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, giải thưởng được lấy từ cao xuống thấp. Số lượng giải thưởng không nhất thiết phải đảm bảo đủ tỷ lệ 35% nếu chất lượng diễn xuất của các diễn viên không đạt tiêu chí trong Quy chế Chấm thi và khen thưởng. Trong trường hợp Cuộc thi có nhiều diễn viên trẻ xuất sắc, Ban Tổ chức sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo để điều chỉnh số lượng giải thưởng của Cuộc thi.
3. Hình thức khen thưởng:
Trên cơ sở kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét để trao Bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho các diễn viên đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc.
Bản Quy chế này được gửi đến các đơn vị nghệ thuật, diễn viên trẻ tham dự Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ thư ký để làm căn cứ tổ chức thực hiện./.
.....................................................

Văn bản

QUY CHẾ TỔ CHỨC Số : 889 / NTBD ngày 29 tháng 10 năm 2013 Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2014

  • Số/ký hiệu: 889 / NTBD
  • Ngày ban hành: 29/10/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
  • Loại văn bản: Quy chế
Toàn văn:

 

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt “Đề án tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2020”, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2014.
1. Mục đích, ý nghĩa
“Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2014” là dịp để các nghệ sỹ trẻ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới.
Cuộc thi nhằm phát hiện những tài năng trẻ trong đội ngũ diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch; khuyến khích, động viên các nghệ sỹ trẻ có những đóng góp cho sự nghiệp sân khấu Cải lương và Dân ca kịch trong những năm qua. Đây cũng là dịp để các nhà quản lý, lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật đánh giá thực trạng đội ngũ diễn viên trẻ sân khấu Cải lương và Dân ca kịch hiện nay, từ đó có những giải pháp thúc đẩy, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng nghệ sỹ trẻ trong thời gian tới.
Thông qua Cuộc thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật bằng giải thưởng cho cá nhân nghệ sỹ theo kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức:
- Thời gian dự kiến: Trung tuần tháng 6 năm 2014.
- Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.
3. Đối tượng tham dự :
Thí sinh dự thi “Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2014” là những diễn viên đang hoạt động ở các đơn vị nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp công lập và các đơn vị hoạt động theo mô hình xã hội hóa. Thí sinh dự thi có tuổi đời không quá 33 tuổi (sinh từ 01 tháng 01 năm 1981 trở lại đây). Mỗi đơn vị được dự thi không quá 04 diễn viên (tương ứng với 04 tiết mục).
4. Hình thức tổ chức:
- Các thí sinh biểu diễn tiết mục đăng ký dự thi theo lịch biểu diễn tại sân khấu do Ban Tổ chức sắp xếp.
- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị âm thánh, ánh sáng và các thiết bị kỹ thuật phục vụ các diễn viên biểu diễn tiết mục dự thi.
5. Yêu cầu đối với thí sinh dự thi:  
- Mỗi thí sinh dự thi biểu diễn 01 trích đoạn sân khấu tự chọn phù hợp với sở trường của mình. Mỗi trích đoạn dài không quá 20 phút và phải thể hiện được các đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch.
- Hội đồng Giám khảo chỉ chấm điểm tài năng diễn xuất của diễn viên thông qua vai diễn, không chấm trích đoạn. Các đơn vị, cá nhân cần lựa chọn những trích đoạn có đầy đủ chất liệu để diễn viên bộc lộ tài năng bằng kỹ thuật diễn xuất. Diễn viên khắc họa rõ tình cảm, tâm lý, tính cách nhân vật bằng trình độ diễn xuất điêu luyện mang tính chuyên nghiệp cao, gây được ấn tượng sâu sắc và cảm xúc tốt đẹp cho người xem; bộc lộ rõ khả năng “Thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần” của diễn viên kịch hát.
6. Khen th­ưởng:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tặng thưởng Huy chương vàng, Huy chương Bạc cho cá nhân diễn viên đạt các tiêu chí trong Quy chế Chấm thi và khen thưởng,
Số lượng giải thưởng không vượt quá 35% tổng số diễn viên tham dự Cuộc thi, trong đó số lượng Huy chương Vàng không vượt quá 35% tổng số cơ cấu giải thưởng. Căn cứ vào cơ cấu giải thưởng và kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, giải thưởng được lấy từ cao xuống thấp. Số lượng giải thưởng không nhất thiết phải đảm bảo đủ tỷ lệ 35% nếu chất lượng diễn xuất của các diễn viên không đạt tiêu chí trong Quy chế Chấm thi và khen thưởng. Trong trường hợp Cuộc thi có nhiều diễn viên trẻ xuất sắc, Ban Tổ chức sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo để điều chỉnh số lượng giải thưởng của Cuộc thi.
7. Kinh phí:
- Kinh phí Cuộc thi thực hiện theo quy định trong “Đề án tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020” ban hành theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ban Tổ chức lo kinh phí tổ chức, kinh phí giải thưởng.
- Đơn vị có thí sinh lo kinh phí dàn dựng tiết mục; kinh phí đi về, ăn ở cho thí sinh, nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên của đơn vị khi tham gia Cuộc thi.
Bản Quy chế  này được Ban tổ chức gửi tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; các đơn vị nghệ thuật sân khấu sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập để biết và tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, HĐ Giám khảo Cuộc thi;
- Các Sở VHTTDL có đơn vị Nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch;
- Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam;
- Hội Sân khấu TP.HCM;
- L­ưu VT, PNT, ĐK.90.
 
 

Chủ đề: Tin tức nhà hát

Tags:

Bình luận

Viết bình luận