Category : Tin tức nhà hát

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014

người đăng @dmin | 22-04-2014 12:00 am

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            TP. HỒ CHÍ MINH  
   
    Số:       /TB – ĐHSKĐA             TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2014              
            
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014
 
Kính gửi:     -  Sở Giáo dục và Đào tạo
                                         -      Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
                                                   -      Các Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình
 
Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh
thông báo tuyển sinh năm 2014 như sau:
 
1. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:
STT NGÀNH – MÃ NGÀNH CHỈ TIÊU THÔNG TIN CHI TIẾT
01 Đạo diễn Sân khấu
D210227
20 1. Đối tượng:  Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
2. Khối thi: S
3. Môn thi:
3.1 Sơ tuyển:
 • Vấn đáp về kiến thức chung ( liên quan đến các kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử,  kinh tế, chính trị, xã hội …)
 • Vấn đáp về kiến thức chuyên ngành
3.2 Chung tuyển:
 • Môn 1: Văn (thi chung đề thi tuyển đại học khối C của Bộ GD & ĐT)
 • Môn 2: Phân tích tác phẩm sân khấu (Xem tác phẩm sân khấu và viết bài phân tích)
 • Môn 3: Năng khiếu ( hệ số 2)
 • Thí sinh trình bày 01 tiểu phẩm tự chọn (Thời gian không quá 08 phút/ tiểu phẩm, tối đa 03 nhân vật, thí sinh có thể tham gia 01 vai diễn hoặc không tham gia diễn)
 
 • Thí sinh trình bày 01 tiểu phẩm dựa trên những dữ liệu của Ban giám khảo (nếu BGK yêu cầu).
 • Trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo (nếu có).
4. Thời gian thi tuyển: từ 05 tháng 07 đến 23 tháng 07 năm 2014 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng thí sinh trong giấy báo dự thi)
5. Lệ phí tuyển sinh:
-  Lệ phí sơ tuyển:                120.000 đ/hồ sơ
- Lệ phí chung tuyển:           300.000 đ/hồ sơ
02 Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình
D210235
30 1. Đối tượng:  Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
2. Khối thi: S
3. Môn thi:
3.1 Sơ tuyển:
 • Vấn đáp về kiến thức chung ( liên quan đến các kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử,  kinh tế, chính trị, xã hội …)
 • Vấn đáp về kiến thức chuyên ngành
3.2 Chung tuyển:
 • Môn 1: Văn (thi chung đề thi tuyển đại học khối C của Bộ GD & ĐT)
 • Môn 2: Phân tích tác phẩm điện ảnh (xem phim và viết bài phân tích)
 • Môn 3: Năng khiếu ( hệ số 2)
 • Xem và dựng ảnh liên hoàn theo 1 chủ đề tự chọn dựa vào ảnh do BGK cung cấp.
 • Trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, truyền hình.
4. Thời gian thi tuyển: từ 05 tháng 07 đến 23 tháng 07 năm 2014 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng thí sinh trong giấy báo dự thi)
5. Lệ phí tuyển sinh:
-  Lệ phí sơ tuyển:                 120.000 đ/hồ sơ
-  Lệ phí chung tuyển:           300.000 đ/hồ sơ
 
2. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:
STT NGÀNH – MÃ NGÀNH CHỈ TIÊU THÔNG TIN CHI TIẾT
01 Diễn viên Kịch – Điện ảnh
C210234
40 1. Đối tượng:
+ Tuổi từ 18 đến 23
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
+ Nam cao từ 1,65m, nữ cao từ 1,55 m
2. Khối thi: S
3. Môn thi:
3.1 Sơ tuyển:
 • Kiểm tra tiếng nói: Thí sinh đọc 1 bài thơ hoặc 1 đoạn văn xuôi, hát 1 bài hát …
 • Chuẩn bị 1 tiểu phẩm hoặc 1 trích đoạn tự chọn không quá 6 phút, tối đa 3 nhân vật ( thí sinh dự thi phải tham gia diễn 1 vai) (Thí sinh chỉ diễn khi được BGK yêu cầu)
Lưu ý: Những thí sinh thi đậu sơ tuyển sẽ  tiếp tục thi vòng chung tuyển.
3.2 Chung tuyển:
 • Môn 1: Văn ( thi chung đề thi tuyển cao đẳng khối C của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 • Môn 2: Phân tích tác phẩm điện ảnh (xem phim và viết bài phân tích)
 • Môn 3: năng khiếu và hình thể
 • Kiểm tra hình thể với trang phục thể thao (hệ số 1)
 • Năng khiếu (hệ số 2):
-         Diễn 01 tiểu phẩm hoặc 01 trích đoạn tự chọn (Thời gian không quá 6 phút/ tiểu phẩm, tối đa 03 nhân vật, thí sinh phải tham gia 01 vai diễn)
-         Diễn 01 tiểu phẩm dựa trên những dữ liệu của Ban giám khảo (nếu BGK yêu cầu).
4. Thời gian thi tuyển: từ 05 tháng 07 đến 23 tháng 07 năm 2014 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng thí sinh trong giấy báo dự thi)
5. Lệ phí tuyển sinh:
- Lệ phí sơ tuyển:        120.000 đ/hồ sơ
- Lệ phí chung tuyển:  300.000 đ/hồ sơ
02 Diễn viên Sân khấu kịch hát
(Diễn viên Cải lương)
C210226
20 1. Đối tượng:
+ Tuổi từ 18 đến 26
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
2. Khối thi: S
3. Môn thi:
 • Môn 1: Văn ( thi chung đề thi tuyển cao đẳng khối C của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 • Môn 2: Phân tích tác phẩm sân khấu (Xem tác phẩm sân khấu và viết bài phân tích)
 • Môn 3: Năng khiếu
 • Giọng ca: Kiểm tra về nhạc cảm, tiết tấu; Hát 01 bài ca cổ tự chọn + 2 bản điệu vui buồn.
 • Diễn xuất (hệ số 2): Diễn 01 tiểu phẩm hoặc trích đoạn tự chọn không quá 6 phút, tối đa 03 nhân vật, thí sinh phải tham gia 01 vai diễn (kết hợp kiểm tra hình thể)
 • Vấn đáp về nghệ thuật cải lương.
4. Thời gian thi tuyển: từ 05 tháng 07 đến 23 tháng 07 năm 2014 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng thí sinh trong giấy báo dự thi)
5. Lệ phí tuyển sinh: 300.000đ/hồ sơ
SĐT Khoa: 0938.681.972 (Thầy Lê Nguyên Đạt)
03 Quay phim
C210236
20 1. Đối tượng:
+ Nam cao từ 1.66 m, nữ cao từ 1.60 m
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
2. Khối thi: S
3. Môn thi:
 • Môn 1: Văn ( thi chung đề thi tuyển cao đẳng khối C của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 • Môn 2: Phân tích tác phẩm điện ảnh ( xem phim và viết bài phân tích)
 • Môn 3: Năng khiếu chuyên ngành ( hệ số 2)
Thí sinh vấn đáp về kiến thức tạo hình (phân tích tranh và ảnh)
4. Thời gian thi tuyển: từ 05 tháng 07 đến 23 tháng 07 năm 2014 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng thí sinh trong giấy báo dự thi)
5. Lệ phí tuyển sinh: 300.000đ/hồ sơ
04 Thiết kế mỹ thuật Sân khấu – Điện ảnh
C210406
15
 1. 1.  Đối tượng: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
2. Khối thi: S
3. Môn thi:
● Môn hình họa: Chất liệu: bút chì trên giấy; mẫu vẽ: tĩnh vật hoặc đầu tượng; thời gian: 1 ngày
● Môn bố cục: (hệ số 2) chất liệu: màu pha nước vẽ trên giấy; đề tài: bố cục nhiều người; thời gian: 1 ngày (thí sinh chuẩn bị ăn trưa tại phòng thi)
● Môn Văn: thi chung đề thi tuyển cao đẳng khối C của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Thời gian thi tuyển: từ 05 tháng 07 đến 23 tháng 07 năm 2014 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng thí sinh trong giấy báo dự thi)
5. Lệ phí tuyển sinh: 300.000đ/hồ sơ
 
3. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:
STT NGÀNH – MÃ NGÀNH CHỈ TIÊU THÔNG TIN CHI TIẾT
01 Diễn viên Kịch
 - Điện ảnh
11
20 1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển từ điểm thi chung tuyển hệ cao đẳng Diễn viên Kịch – Điện ảnh.
2. Thời gian xét tuyển: Tháng 08/2014 (Lịch xét tuyển  cụ thể sẽ được thông báo sau)
3. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ
02 Ngành Trung cấp nhạc
 cải lương
88
10 1. Đối tượng tuyển sinh:
+ Tuổi từ 15 đến 26
+ Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương
2. Môn thi: Năng khiếu
 • Thí sinh đàn 01 bài Bắc và 01 bài Nam hoặc 01 bài Oán
 • Thẩm âm nghe nhạc và đàn theo
 • Trường độ
3. Thời gian thi tuyển: từ 05 tháng 07 đến 23 tháng 07 năm 2014 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng thí sinh trong giấy báo dự thi)
4. Lệ phí tuyển sinh: 300.000đ/hồ sơ
- Lưu ý: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh và văn phòng Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ thu lệ phí thi sơ tuyển của thí sinh (đối với các ngành có thi sơ tuyển), lệ phí thi chung tuyển thu trực tiếp tại trường.
4. THÔNG TIN CHUNG:
4.1 Mã trường: DSD
4.2 Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
4.3 Địa điểm thí sinh tập trung làm thủ tục: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP, Hồ Chí Minh -125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.
4.4 Hồ sơ thi tuyển: Hồ sơ dự thi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014 gồm:
-         Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).
-         Ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng cỡ 4x6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường).
-         Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
-         Ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh
-         Đối với thí sinh là đối tượng tốt nghiệp trung cấp nghề (hệ THCS) phải có xác nhận đã học đủ khối lượng và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4.5 Thời gian nộp hồ sơ tại Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM: Từ ngày 18/04/2014 đến ngày 30/04/2014 (kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật).
4.6 Địa điểm nộp hồ sơ:
Thí sinh nộp hồ sơ tại các Sở Giáo dục và Đào tạo, văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường  theo địa chỉ sau:
Phòng Đào tạo – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh
Số 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại: 08 – 38393658.
Website: skdahcm.edu.vn
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM trân trọng thông báo và kính đề nghị các quý Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các Báo, Đài phát thanh và Truyền hình cùng các cơ quan có nhu cầu trợ giúp Trường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông báo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trân trọng cảm ơn.
     Nơi nhận:                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
-          Như trên;
-          Vụ GDĐH ( Bộ GD&ĐT) (để b/c);
-          Vụ GDCN ( Bộ GD&ĐT) (để b/c);                                                                                         (Đã ký)
-          Cục KTKĐCLGD ( Bộ GD&ĐT) (để b/c);
-          Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) (để b/c);
-         Lưu VT, ĐT.                                                                                                                Phan Thị Bích Hà
 
 

Chủ đề: Tin tức nhà hát

Tags:

Bình luận

Viết bình luận