Category : Tin tức nhà hát

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng lên đại học 2016

người đăng @dmin | 19-06-2016 12:00 am

BVĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LCH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             TP. HỒ CHÍ MINH
 
      Số:       /TB-ĐHSKĐA          TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2016
 
 THÔNG BÁO 
 
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
LÊN ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
 
Kính gửi:        - Sở Giáo dục và Đào tạo
                       - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
                      - Các Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình
 
-     Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT, ngày 21/4/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số
55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
-    Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số
03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy như sau.
 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:
 
 
STT
 
Tên ngành
 
Mã ngành
 
Chỉ tiêu
 
1
 
Ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình
 
52210235
 
40
 
2
 
Ngành Đạo diễn Sân khấu
 
52210236
 
20
 
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH :
2.1. Điều kiện về văn bằng
- Các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy có ngành đào tạo đúng với
ngành thí sinh đăng ký thi liên thông cao đẳng lên đại học.
- Các thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng không đúng ngành nhưng phù hợp với ngành đăng ký dự thi đã học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh , cụ thể như sau:
 
STT
 
Ngành đào tạo
 
Ngành phù họp ( bổ sung kiến thức )
 
1
 
Ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình
 
-    Diễn viên kịch Điện ảnh
-    Quay Phim
 
2
 
Ngành Đạo diễn Sân khấu
 
-    Diễn Viên sân khấu kịch dân tộc
-    Diễn viên kịch Điện ảnh
 
2.2. Học bổ sung kiến thức

Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng không đúng ngành nhưng phù hợp với ngành đăng ký dự thi liên hệ tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh để đăng ký học bổ sung kiến thức.
 
3. MÔN THI :
 
Stt Ngành Môn Cơ sở Môn cơ
sở ngành
Môn Chuyên Ngành
1 Ngành Đạo diễn
Điện ảnh - Truyền hình
Ngữ văn:
Thi tuyển
Phân tích
phim:
xem phim và viết bài phân tích
Năng khiếu: Xem và
dựng ảnh liên hoàn theo 1 chủ đề dựa vào ảnh do BGK cung cấp.
Trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, truyền hình.
2 Ngành Đạo diễn
Sân khấu
Ngữ văn:
Thi tuyển
Phân tích
tác phẩm sân khấu: xem tác phẩm và viết bài phân tích
Năng khiếu: Thí sinh
trình bày một tiểu phẩm tự chọn ( không quá 8 phút) tối đa 03 nhân vật.Thí sinh có thể tham gia 01 vai
diễn hoặc không tham gia
.
 
4.  HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP
 
Học tập trung liên tục 18 tháng tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Sinh viên sau khi hoàn thành khóa học và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy.
 
5.   HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ TUYỂN SINH
 
5.1. Hồ sơ thi tuyển:
 
Túi hồ sơ đăng ký dự thi (gồm 2 phiếu: số 1 và số 2) theo mẫu của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM phát hành. Mẫu phiếu được đăng công khai trên trang thông tin tuyển sinh của trường tại địa chỉ  http://www.skdahcm.edu.vn/
- 04 ảnh 3x4 cm và 3 phong bì dán tem đã ghi sẵn địa chỉ báo tin.
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

* C hú  ý:
- Hồ sơ do trường phát hành được bán tại Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Thí sinh ở xa không có điều kiện về trường mua hồ sơ, có thể in từ trên mạng 02 phiếu ĐKDT, thực hiện kê khai, xin xác nhận theo đúng yêu cầu quy
định trong mẫu và gửi chuyển phát nhanh về trường trong thời hạn quy định. Khi về trường làm thủ tục dự thi sẽ thực hiện việc mua túi hồ sơ sau.
 
5.2. Lệ phí tuyển sinh:
 
+ lệ phí hồ sơ : 50.000đ
+ Lệ phí đăng ký dự thi: 100.000 VNĐ 
+ Lệ phí thi chung tuyển: 400.000 VNĐ
(Các khoản lệ phí trên được thu chung 1 lần khi thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT. Nếu thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì lệ phí sẽ nộp riêng theo hình thức chuyển tiền, không bỏ chung vào túi hồ sơ. Nhà trường chỉ xét hồ sơ cho các thí sinh sau khi nhận được giấy chuyển tiền)
 
6. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:
6.1 Thời gian thi tuyển sinh
 
Dự kiến tổ chức thi tuyển sinh vào tuần đầu tháng 9 năm 2016
 
6.2 Nhận hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức bồi dưỡng, ôn tập
 
-Thời gian nhận hồ sơ:Từ ngày 10/6/ 2016 đến 30/08/2016
 
-Thời gian học các môn bổ sung kiến thức (với các thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng không đúng ngành nhưng phù hợp với ngành đăng ký dự thi): Từ ngày 25/7/2016 đến 30/08/2016.
 
-Thời gian ôn tập kiến thức thi tuyển sinh: Từ 1/08/2016 đến ngày 30/08//2016.
 
6.3 Địa chỉ liên hệ:
Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM Số 125 Cống
Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại: 08 – 38393658 / Hotline: 0919.989.658 Website: skdahcm.edu.vn 
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM trân trọng thông báo và kính đề nghị các quý Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các Báo, Đài phát thanh và Truyền hình cùng các cơ quan có nhu cầu trợ giúp Trường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông báo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trân trọng cảm ơn.
 
 
Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
-    Như trên;
-    Vụ GDĐH ( Bộ GD&ĐT) (để b/c);
-    Vụ GDCN ( Bộ GD&ĐT) (để b/c);                                                   (Đã ký)
-    Cục KTKĐCLGD ( Bộ GD&ĐT) (để b/c);
-    Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) (để b/c);
-    Lưu VT, ĐT.

Chủ đề: Tin tức nhà hát

Tags:

Bình luận

Viết bình luận