Category : Tin tức vở diễn

Vở kịch YÊU LÀ THOÁT TỘI

người đăng @dmin | 08-04-2018 12:00 am

HÌNH ẢNH VỞ DIỄN 

YÊU LÀ THOÁT TỘI
(Tiết mục tham gia liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018)

 NSUT HOÀNG YẾN - NSUT TRẦN TƯỜNG


NS SĨ HOÀNG - NSUT TRẦN TƯỜNG


NS PHẠM HUY THỤC


NS LÊ HOÀNG GIANG


NS KIM DUNG - QUỐC VIỆT


NSUT TRẦN TƯỜNG - NS XUÂN HỒNG 


Chủ đề: Tin tức vở diễn

Tags:

Bình luận

Viết bình luận